Certifikáty

"Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť, individuálny prístup, príjemné prostredie, milý a ochotný personál....".

img-about-inner.jpg

Certifikáty

Dňa 19.01.2011 prevzal riaditeľ Domova dôchodcov V Spišskej Novej Vsi Ing.Štefan Šiška certifikát manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2009 od riaditeľa certifikačnej spoločnosti PQM s.r.o. Banská Bystrica.


Certifikát sa vzťahuje na činnosti súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb seniorom celoročnou formou pobytu a poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom v domácom prostredí. Vydaný bol 17.12.2010. Jeho udeleniu predchádzalo budovanie systému a dokumentácie manažérstva kvality  s firmou MARK-CON s.r.o. Banská Bystrica. V novembri prešiel domov dôchodcov certifikáciou a získal certifikát manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2009. V rokoch 2013 a 2016 prešlo zariadenie recertifikačným auditom, ktorého výsledkom je platnosť certifikátu do 04.12.2019.

certifikát podľa normy STN EN ISO 9001:2016 .pdf

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211