Aktuality

"Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia."

img-about-inner.jpg

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle  § 72 ods.2 zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov :

Ekonomicky oprávnené náklady za roky 2013 až 2017.pdf

EKonomicky oprávnené náklady za rok 2017.pdf

Ekonomicky oprávnené náklady ZpS a ZOS za rok 2018.pdf

Ekonomicky oprávnené náklady jedáleň a OS za rok 2018.pdf

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 2019.pdf

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020.pdf


Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671