foto1.gif

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov na Brezovej ulici sa poskytuje sociálna služba klientom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej fyzickej osoby . V tomto zariadení sa poskytuje pobytová celoročná sociálna služba na dobu neurčitú.

Zariadenie pre seniorov má kapacitu 175 miest. Ubytovanie je jednoposteľových, dvojposteľových, trojposteľových izbách a apartmánoch. Stravovanie poskytuje prostredníctvom svojej kuchyne. V zariadení sa nachádza aj vlastná práčovňa.

historia3.jpg

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby sa nachádza od roku 2011 v Domove dôchodcov na Brezovej ulicii. V tomto zariadení sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba na určitý čas. Je určené pre klientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a ktorí sú odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Kapacita zariadenia je 18 miest.

IMG_03721.jpg

Jedáleň

V rámci úseku stravovacej prevádzky je zabezpečovaná podporná sociálna služba jedáleň, kde sa poskytuje stravovanie pre fyzické osoby formou vydaja stravy pre cca 140 stravníkov a formou rozvozu stravy pre cca 120 stravníkov.

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671

Created by K_CORP s.r.o, Powered by K_CMS