Certifikáty

"Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť, individuálny prístup, príjemné prostredie, milý a ochotný personál....".

img-title-inner.jpg

Certifikáty

Dňa 19.01.2011 prevzal riaditeľ Domova dôchodcov V Spišskej Novej Vsi Ing.Štefan Šiška certifikát manažérstva kvality podľa normy ISO 9001  od riaditeľa certifikačnej spoločnosti PQM s.r.o. Banská Bystrica.


Certifikát sa vzťahuje na činnosti súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb seniorom celoročnou formou pobytu a poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom v domácom prostredí. Vydaný bol 17.12.2010. Jeho udeleniu predchádzalo budovanie systému a dokumentácie manažérstva kvality  s firmou MARK-CON s.r.o. Banská Bystrica. V novembri prešiel domov dôchodcov certifikáciou a získal certifikát manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. V rokoch 2013,2016,2019 a 2022 prešlo zariadenie recertifikačným auditom, ktorého výsledkom je platnosť certifikátu do roku 2025..

Certifikát_2022

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671