Príjem do zariadenia

"Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin." Seneca

img-title-inner.jpg

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671