Aktuality

"Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia."

img-title-inner.jpg

História

Zakladacia listina Domova dôchodcov s opatrovateľskou službou bola podpísaná a vložená do základného kameňa dňa 30.10.1981. Na výstavbe sa podieľali:
-investor:  ONV Spišská Nová Ves
-projektant: Stavprojekt Košice a Stavoinvesta Košice
-dodávateľ stavby: OSP Spišská Nová Ves, Pozemné stavby Poprad.

 historia2.jpgSlávnostné otvorenie Domova dôchodcov sa uskutočnilo 21.12.1985, so začatím činnosti od 1.1.1986. Zriaďovateľom bol Okresný úrad sociálnych služieb v Spišskej Novej Vsi. 

historia4.jpgDomov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Od 1.7.2002 je jeho zriaďovateľom Mesto Spišská Nová Ves. Dňa 16.12.2005. došlo k zlúčeniu Domova dôchodcov na Brezovej ulici so Zariadením  opatrovateľskej služby v Spišskej Novej Vsi do jedného právneho subjektu.
Od roku 2007 prešiel domov dôchodcov veľkými zmenami. Prebehla rekonštrukcia strechy a vytvorilo sa nové 4 oddelenie s 18-timi jednoposteľovými izbami, 5 apartmánmi a 3 krásnymi spoločenskými miestnosťami. Celková kapacita Domova dôchodcov sa tak zvýšila zo 150 miest na 175 miest. Na  financovaní sa podieľalo Mesto Spišská Nová Ves, štátny rozpočet a Eurofondy. V roku 2009 prešla celkovou rekonštrukciou kuchyňa a jedálenské priestory.
   

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671