Poskytované služby

"Vedieť starnúť je majstrovstvom múdrosti a jednou z najťažších kapitol vo veľkom umení žiť."

img-title-inner.jpg

Jedáleň

Jedáleň je zariadením spoločného stravovania uzavretého typu. Poskytuje služby klientom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na túto službu.Táto sociálna služba sa poskytuje žiadateľovi na základe Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby, ktorej prílohou je kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodkua pri dovoze stravy vyjadrenie lekára. Roizvoz obedov sa zabezpečuje v čase medzi 10,30 hod a 13,30 hod. v závislosti od počtu obedov, ktorý sa denne mení.

V jedálni Zariadenia pre seniorov na Brezovej ulici sú tieto možnosti :
-  osobný odber obedov do vlastných obedárov
- rozvoz obedov .

Od 1.1.2023 sa mení cena obeda v zmysle VZN mesta Spišská Nová Ves č.1/2019 a jeho dodtakov o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby takto:

strava racionálna      3,25 EUR/ 1 obed (odber vo vlastnom obale PSS)

Strava diabetická      3,60 EUR/ 1 obed (odber vo vlastnom obale PSS)

Doplatok za zabalenie do jednorázového obalu 0,30 EUR/ 1 obed

Rozvoz obedov           0,50 EUR/1 obed

NAHLASOVANIE resp.ODHLASOVANIE OBEDOV JE MOŽNÉ DO 13.00 hodiny PREDCHÁDZAJÚCEHO DŇA !!!

Žiadosti na dovoz stravy do domácnosti sa podávajú na MsÚ, oddelení sociálnych vecí .

Jedálny lístok

JL od 29.0.52023 do 30.07.2023

JL od 31.07.2023 do 01.10.2023

 KONTAKT:Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves
Ľubica Gondová - vedúca úseku stravovacej prevádzky
tel.: 053/ 4177 225, 0918 572 362

 Nahlasovanie a odhlasovanie obedov - Mgr.Denisa Kraková - 0911 804 675
F 83 Žiadosť poskytnutie stravy v jedálni
 

 


Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671