Aktuality

"Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia."

img-title-inner.jpg

Kontakty

Názov:                            Domov dôchodcov
Štatutárny zástupca:    Ing. Tatiana Mesarčíková, poverený riaditeľ
Sídlo:                              Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:                                 00691909
DIČ:                                2020715565
Kontakt:                         +421 53 4177 211 alebo +421 53 44 612 66
E-mail:                           domovdochodcov@ddsnv.sk

Hlavná sestra
Mgr. Mária Rochová    +421 53 4177 217

Vedúca sociálneho úseku a úseku opatrovateľskej služby
PhDr. Magdaléna Pekarčíková    +421 53 4177 214

Vedúca úseku stravovacej prevádzky
Ľubica Gondová        +421 53 4177 225,

Zodpovedná osoba v zmysle § 44 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

e-mail: zodpovedna.osoba@ddsnv.sk

tel: +421 53 4177 223, +421 53 4177 220, +421 53 4177 214

Predseda základnej odborovej organizácie

Lenka Gondová - tel. +421 53 4177 206, e-mail: lenka.gondova@ddsnv.sk

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671