Aktuality

"Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia."

img-title-inner.jpg

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Mobilní klienti denne od 13,00 hod. do 19,00 hod. vo vonkaších priestoroch resp. spoločných priestoroch zariadenia

Klienti ubytovaní na lôžkovej časti  od utorka do nedele od 14,00 hod do 16,00 hod. na izbe klienta.

Výnimky povoľuje úseková sestra oddelenia resp. službukonajúca sestra.

 

POĎAKOVANIE SPOLOČNOSTI EMBRACO SLOVAKIA s.r.o

Ďakujeme spoločnosti Embraco Slovakia s.r.o. Spišská Nová Ves, ktorá prostredníctvom nadácie Pontis zakúpila nášmu zariadeniu dekontaminačný prístroj v hodnote 13 858 EUR. Prístroj bude využívaný na likvidáciu inkontinenčných pomôcok imobilných seniorov nášho zariadenia. Používaním tohto prístroja prispejeme k šetreniu nášho životného prosredia, z nebezpečného odpadu sa stane bežný komunálny odpad. Fotografie z prevádzky prístroja sú v galérii. Ešte raz srdečne ďakujeme za podporu. 

 

POĎAKOVANIE

Vedenie Domova dôchodcov touto cestou vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým darcom, ktorí finančne alebo vecne prispeli k zmierneniu následkov požiaru, ktorý vypukol v našom zariadení 29.3.2022. Aj vďaka Vám a Vašej podpore  postupne pracujeme na obnove prevádzky  zariadenia, aby sme v ňom mohli  čo najskôr poskytovať sociálne služby našim klientom.

EŠTE RAZ SRDEČNE ĎAKUJEME. 


PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE

aktualizované 17.6.2020

Organizácia má spracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19.  

OZNAMY

Úhrada za stravu sa vykonáva len bezhotovostne prevodom na účet číslo: SK54 5600 0000 0075 2479 7008. Do správy pre prijímateľa uviesť "strava a meno poberateľa stravy". Výšku úhrady zistíte telefonicky na tel.čísle +421 53 4177 221 alebo +421 53 4177 225.

Úhrada za lieky sa vykonáva taktiež výlučne bezhotovostne na účet číslo: SK90 5600 0000 0075 2479 5002. Do správy pre prijímateľa uviesť "lieky a meno klienta",za ktorého je úhrada robená. Výšku úhrady zistíte na telefónnom čísle - +421 53 4177 227

Úhrada za pobyt klienta sa vykonáva len bezhotovostne na číslo účtu : SK90 5600 0000 0075 2479 5002. Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť "pobyt a meno klienta", za ktorého sa úhrada vykonáva. Výšku úhrady poskytneme na telefónnom čísle  +421 53 4177 227.

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671