Aktuality

"Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia."

img-title-inner.jpg

NÁVŠTEVNÉ HODINY - ZMENA OD 1.11.2023

Usmernenie pre návštevy

POĎAKOVANIE SPOLOČNOSTI EMBRACO SLOVAKIA s.r.o

Ďakujeme spoločnosti Embraco Slovakia s.r.o. Spišská Nová Ves, ktorá prostredníctvom nadácie Pontis zakúpila nášmu zariadeniu dekontaminačný prístroj v hodnote 13 858 EUR. Prístroj bude využívaný na likvidáciu inkontinenčných pomôcok imobilných seniorov nášho zariadenia. Používaním tohto prístroja prispejeme k šetreniu nášho životného prosredia, z nebezpečného odpadu sa stane bežný komunálny odpad. Fotografie z prevádzky prístroja sú v galérii. Ešte raz srdečne ďakujeme za podporu. 

 

POĎAKOVANIE

Vedenie Domova dôchodcov touto cestou vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým darcom, ktorí finančne alebo vecne prispeli k zmierneniu následkov požiaru, ktorý vypukol v našom zariadení 29.3.2022. Aj vďaka Vám a Vašej podpore  postupne pracujeme na obnove prevádzky  zariadenia, aby sme v ňom mohli  čo najskôr poskytovať sociálne služby našim klientom.

EŠTE RAZ SRDEČNE ĎAKUJEME. 


PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE

aktualizované 17.6.2020

Organizácia má spracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19.  

OZNAMY

Úhrada za stravu sa vykonáva len bezhotovostne prevodom na účet číslo: SK54 5600 0000 0075 2479 7008. Do správy pre prijímateľa uviesť "strava a meno poberateľa stravy". Výšku úhrady zistíte telefonicky na tel.čísle +421 53 4177 221 alebo +421 53 4177 225.

Úhrada za lieky sa vykonáva taktiež výlučne bezhotovostne na účet číslo: SK90 5600 0000 0075 2479 5002. Do správy pre prijímateľa uviesť "lieky a meno klienta",za ktorého je úhrada robená. Výšku úhrady zistíte na telefónnom čísle - +421 53 4177 203

Úhrada za pobyt klienta sa vykonáva len bezhotovostne na číslo účtu : SK90 5600 0000 0075 2479 5002. Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť "pobyt a meno klienta", za ktorého sa úhrada vykonáva. Výšku úhrady poskytneme na telefónnom čísle  +421 53 4177 203

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671