Aktuality

"Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia."

img-title-inner.jpg

Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba v zmysle § 44 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

email: zodpovedna.osoba@ddsnv.sk

tel.: 053/ 4177223, 4177214

Informačná povinnosť-politika


Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671