Poskytované služby

"Vedieť starnúť je majstrovstvom múdrosti a jednou z najťažších kapitol vo veľkom umení žiť."

img-title-inner.jpg

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby sa nachádza od roku 2011 v Domove dôchodcov na Brezovej ulici 32 v Spišskej Novej Vsi.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Do zariadenia sa prijíma občan na základe žiadosti o prijatie, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

 

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671