Poskytované služby

"Vedieť starnúť je majstrovstvom múdrosti a jednou z najťažších kapitol vo veľkom umení žiť."

img-title-inner.jpg

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov na Brezovej ulici je určené občanom, ktorých terénna sociálna služba nemôže dostatočne uspokojiť a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú starostlivosť inej osoby.

Zariadenie pre seniorov sa nachádza v tichom prostredí v južnej časti mesta. Je to štvorpodlažná budova s kapacitou 175 miest. Budova je rozdelená na administratívnu časť a obytnú časť. Situovaná je uprostred prekrásnej záhrady s množstvom stromov, lavičiek a zelene.

Ubytovanie je zabezpečené v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách. Pre manželské páry sú k dispozícii apartmány s kuchynským kútom.  Jednoposteľové a dvojposteľové izby majú k dispozícii samostatné hygienické zariadenie. Na jednotlivých oddeleniach sa nachádzajú krásne spoločenské miestnosti, knižnica, kaplnky, rehabilitácia  a telocvičňa.

Celodenná strava sa pripravuje v zrekonštruovanej kuchyni a podáva sa v priestrannej jedálni. Strava pre prijímateľov sociálnej služby so sťaženou mobilitou sa podáva v jedálničkách na jednotlivých oddeleniach.

V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje opatrovateľská starostlivosť v rámci ktorej prebieha meranie a sledovanie základných životných funkcií ( krvný tlak, pulz, telesná teplota, glykémia ), podávanie liekov na základe ordinácie lekára, polohovanie, ošetrovanie rán a dekubitov a pomoc pri každodenných činnostiach. Zdravotnícku starostlivosť zabezpečuje všeobecný lekár pre dospelých 2 -krát do týždňa v ambulancii zariadenia formou vizít a na izbách prijímateľov sociálnej služby Zariadenie spolupracuje s odbornými lekármi ( urológ, psychiater , očný a kožný ).

Počas rekonšrukcie strechy po požiari, ktorý úplne zničil štvrté podlažie sa poskytuje ubytovanie len v dvojposteľových a trojposteľových izbách. Kapacita je 150 miest.

Fotogaléria tu

Formuláre na stiahnutie:

 Lekársky nález.doc

F 46 Žiadosť o uzatv. zmluvy SS

 


Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671